De 1ste Belgische website met de PMU weddenschappen28/11/2021

1

2. CONTRAIL

Yuichi Fukunaga - M - 4 - Yoshito Yahagi

2

7. AUTHORITY

Christophe Lemaire - M - 4 - Tetsuya Kimura

3

4. SHAHRYAR

Yuga Kawada - M - 3 - Hideaki Fujiwara

4

12. SANREI POCKET

Katsuma Sameshima - M - 6 - Yoshitada Takahashi

5

6. GRAND GLORY

Christian Demuro - F - 5 - Gianluca Bietolini

1. MUITO OBRIGADO

Yoshitomi Shibata - M - 7 - Koichi Tsunoda

3. BROOME

Ryan Moore - M - 5 - Aidan O'Brien

5. KISEKI

Ryuji Wada - M - 7 - Yasuyuki Tsujino

8. WINDJAMMER

Hiroshi Kitamura - H - 4 - Kazuo Fujisawa

9. ARISTOTELES

Takeshi Yokoyama - M - 4 - Hidetaka Otonashi

10. LORD MY WAY

Kosei Miura - M - 5 - Haruki Sugiyama

11. SHADOW DIVA

Norihiro Yokoyama - F - 5 - Makoto Saito

13. MOZU BELLO

Kenichi Ikezoe - M - 5 - Naoyuki Morita

14. UBERLEBEN

Mirco Demuro - F - 3 - Takahisa Tezuka

15. MAKAHIKI

Kota Fujioka - M - 8 - Yasuo Tomomichi

16. YOU CAN SMILE

Yusuke Fujioka - M - 6 - Yasuo Tomomichi

17. WAGNERIAN

Keita Tosaki - M - 6 - Yasuo Tomomichi

18. JAPAN

Yutaka Take - M - 5 - Aidan O'Brien
Weddenschappen
Aankomsten
Opbrengst voor 1 Euro

*
Winnend


2

*
Geplaatst


274
Couplé gagnant
2-7
8.40 €
Couplé placé
2-72-47-4
3.30 € 1.70 € 6.20 €
Trio
2-7-4
18.10 €

*
2 sur 4


2-72-42-127-47-124-12
3.20 € 3.20 € 3.20 € 3.20 € 3.20 € 3.20 €
Multi
Multi in 4Multi in 5Multi in 6Multi in 7
2-7-4-12 2-7-4-12 2-7-4-12 2-7-4-12
609.00 € 121.80 € 40.60 € 17.40 €
€ 1,50 ingezet = € 1 inzet in Simple Gagnant, Placé + € 0,50 voor de coëfficiënt

Als de weddenschap wint, is de winst gelijk aan de Simple Gagnant, Placé opbrengst voor € 1 x de vermenigvuldiger.

€ 1 ingezet = € 0,75 inzet in 2 sur 4 + € 0,25 voor de coëfficiënt.

Als de weddenschap wint, is de winst gelijk aan de 2 sur 4 opbrengst voor € 0,75 x de vermenigvuldiger.