De 1ste Belgische website met de PMU weddenschappen22/05/2022

1

6. CATENDA

S.Byrne - F - 5 - U.Schwinn

2

8. MONSIEUR VANCOUVER

Frau L.-M.Engels - H - 4 - E.Kurdu

3

9. ZENITH

Sh.Terachi - H - 8 - Frau E.Schnakenberg

4

3. MAYNE

Am.Frau A.V.D.Recke - H - 6 - Chr.Frhr.V.D.Recke

1. DUTCH DEVIL

Am.G.C.P.Snijders - H - 6 - Frau R.V.D.Meulen/niederlande

2. ICAMPARO

N.Ismail - H - 4 - S.Smrczek

4. LION HUNTER

L.Wolff - M - 4 - P.G.M.Verberkt/niederlande

5. WALDENSER

Am.Frau R.Hessler - H - 7 - M.Timpelan

7. BEST OF HEAVEN

Am.Frau A.-L.Weidler - H - 8 - A.Weidler
Weddenschappen
Aankomsten
Opbrengst voor 1 Euro

*
Winnend


6

*
Geplaatst


689
Couplé gagnant
6-8
101.80 €
Couplé placé
6-86-98-9
25.60 € 10.10 € 25.60 €
Trio
6-8-9
198.90 €
Super4
6-8-9-3
6889.20 €
1€€ spelen = 0.75€ van de inzet is Gagnant, Placé of 2sur4 + 0.25€ is voor de pot van de coëfficiënt. Is uw weddenschap correct dan is uw winst gelijk aan de opbrengst van Gagnant, Placé of 2sur4 x 0.75€ x uw coëfficiënt