F Gids voor de weddenschappen

1. Selecteer een gebied
2. Selecteer een weddenschap
Aan te duiden paarden :
1
Basisinzet :
0,5 €
Beschikbaarheid :
Alle rennen
1 kans op 3 om te winnen
met Simple Placé

Bij simple , moet u een paard kiezen uit het aantal deelnemers in een bepaalde ren

Indien u het paard simple speelt:
Wint u indien het paard eerste eindigt.

Indien u het paard simple speelt :
- Wint u indien het paard bij de eerste 3 eindigt aan de aankomst in een ren die minstens 8 ingeschreven paarden telt op het programmablad
- wint u indien het paard bij de eerste 2 eindigt aan de aankomst in een ren die 4 tot 7 ingeschreven paarden telt op het programmablad *

* Er zijn geen simple weddenschappen mogelijk in rennen die minder dan 4 deelnemers tellen.

Goed om te weten :
- De Simple weddenschap kan ook gespeeld worden als een report
- U kunt eveneens spelen op de simple jackpot

Wat betreft de buitenlandse rennen met gezamelijke pot, waar Simple Gagnant International en Simple Placé International, mogelijk zijn, gelden uitzonderlijke regels per land/hippodroom. Klik HIER voor alle bijkomende informatie.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker aangekondigd worden comform het reglement van de paardenrennen.

Indien het gespeelde paard bevestigd wordt als niet-vertrekker wordt de weddenschap terugbetaald.

Reservepaard.

Het is niet mogelijk een reservepaard te kiezen; noch voor de simple, noch voor de Simple Gagnant International .

Aan te duiden paarden :
2
Basisinzet :
0,5 €
Beschikbaarheid :
Alle rennen
Record winst 2018 :
8413,20 €

couple gagnant
In geval van rennen van minstens 8 deelnemers; win de weddenschap Koppel Winnend door de eerste 2 paarden aan de aankomst te voorspellen, ongeacht de volgorde van aankomst.

couplé placé
In geval van rennen van minstens 8 deelnemers; win de weddenschap Koppel Geplaatst door 2 van de eerste 3 paarden aan de aankomst te voorspellen, ongeacht de volgorde van aankomst.

couplé ordre
In geval van rennen tussen de 4 en 7 deelnemers; win de weddenschap Koppel Orde door de eerste 2 paarden aan de aankomst te voorspellen, in de juiste volgorde.

couplé ordre international
Op bepaalde internationale rennen met gezamelijke massa, wordt Couplé Ordre International aangeboden; win de weddenschap Couplé Ordre International door de eerste 2 paarden aan de aankomst te voorspellen, in de juiste volgorde. Minimum aantal deelnemers en specifieke regels van het couplé ordre international zijn beschikbaar voor elk land. Om deze te bekijken, klik HIER.

Goed om te weten :
- De Couplé is ook beschikbaar in de report

Pariez spOt kiest automatisch, in uw plaats, de 2 paarden van uw weddenschap.

Combineer tot een maximum van 8 paarden.

U kiest het aantal paarden dat u wil spelen (bijvoorbeeld; een couple gagnant bestaande uit 6 paarden), et Pariez spOt kiest deze paarden in uw plaats.

Mix

U duidt een of meerdere paarden aan en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Bijvoorbeeld; u speelt een couple gagnant, en u speelt het paard nummer 7. Pariez spOt kiest dan in uw plaats het andere paard om uw weddenschap compleet te maken.

Gemixte combinatie tot een maximum van 8 paarden.

U kan deze formules verder uitbreiden: voorbeeld; u speelt een couple gagnant van 6 paarden waarvan u er zelf 4 aanduidt, Pariez spOt kiest in uw plaats de andere 2 paarden om uw weddenschap te vervolledigen.

Belangrijk : de weddenschappen Pariez SpOt gecombineerd of Mix kunnen geëngageerd worden als Flexi.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker bevestigd worden conform het reglement van de paardenrennen, van toepassing op de desbetreffende rennen.

Indien de niet-vertrekker deel uitmaakt van je geregistreerde weddenschap gelden de volgende toegepaste regels en reglement van het couple placé.

Indien u gespeeld heeft En... Wint u
couple gagnant of couple ordre : 1 niet-vertrekker maakt deel uit van de 2 paarden ... uw ander aangeduide paard wint de ren De opbrengst couple ordre/couple gagnant 1-NP
couple place : 1 niet-vertrekker maakt deel uit van de 2 paarden ... uw andere paard eindigt in de eerste 3 paarden aan de aankomst* De opbrengst couple placé 1NP
couple gagnant of couple ordre ou couple place : De 2 aangeduide paarden zijn niet-vertrekkers   Terugbetaling

*Opmerking: indien minder dan 8 paarden in het Officiële Programma ingeschreven zijn, moet het overgebleven paard in de eerste 2 van de aankomst eindigen.

Beperkt veld Volledige veld
Indien het basispaard een niet-vertrekker is Terugbetaling Terugbetaling

couple ordre international Indien minstens 1 paard van de 2 aangeduide paarden niet-vertrekker is wordt uw weddenschap terugbetaald.

Reservepaard.

U hebt de mogelijkheid, optioneel en gratis, een Reservepaard aan te duiden dat uw weddenschap kan vervolledigen in geval van een niet-vertrekker. Het reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie).

Wat betreft de unitaire weddenschappen en en de weddenschappen aangegaan in de gecombineerde formule: het Reservepaard moet een ander zijn dan de paarden in uw selectie en is van toepassing op elke unitaire weddenschap die een niet-vertrekker bevat.

Het Reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de unitaire weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie).

Wat betreft de aangegane weddenschappen in de formule 'Het Volledige Veld' of 'Beperkt Veld': het Reservepaard kan gekozen worden uit de reeds geassocieerde paarden of erbuiten en is dan eveneens van toepassing indien de niet-vertrekker zich in de basis bevindt of dat de niet-vertrekker deel uitmaakt van een van de geassocieerde paarden.

Aan te duiden paarden :
3
Basisinzet :
0,5 €
Beschikbaarheid :
Alle rennen
Record winst 2018:
13909,35 €

trio
Betreft alle rennen met minstens 8 deelnemers (uitgezonderd de Quinté+ ren), voorspel de eerste 3 paarden aan de aankomst, ongeacht de volgorde.

trio ordre
Betreft alle nationale meetings waaraan 4 tot maximaal 7 paarden deelnemen (uitgezonderd de exclusieve internet rennen en buitenlandse rennen met een gezamelijke pot), voorspel de eerste 3 paarden aan de aankomst, in de juiste volgorde. 

trio ordre international
In bepaalde internationale rennen met gezamelijke massa, in de Trio Orde Internationaal, voorspel de eerste 3 paarden aan de aankomst in de juiste volgorde. Minimum aantal deelnemers en specifieke regels wat betreft de trio ordre international zijn voor elk land beschikbaar hier.

U speelt U vindt U wint de opbrengst
trio De eerste 3 paarden trio
trio ordre / trio ordre international  De eerste 3 paarden in de juiste volgorde trio ordre / trio ordre international

Pariez spOt kiest automatisch, in uw plaats, de 3 paarden van uw weddenschap.

Combineer tot een maximum van 8 paarden.

U kiest het aantal paarden dat u wil spelen (bijvoorbeeld, een trio van 7 paarden), en Pariez spOt kiest deze paarden in uw plaats.

Mix.

U duidt een of meerdere paarden aan, en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Bijvoorbeeld; u speelt een trio, en u speelt paard nummer 7. Pariez spOt kiest dan de 2 andere paarden om uw weddenschap te vervolledigen.

Gemixte combinatie tot een maximum van 8 paarden.

U kan deze formules verder uitbreiden: voorbeeld; u speelt een trio van 8 paarden waarvan u er zelf 5 aanduidt en waarbij Pariez spOt de andere 3 paarden kiest om uw selectie te vervolledigen.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker bevestigd worden conform het reglement van de paardenrennen, van toepassing op de desbetreffende rennen.

Indien de niet-vertrekker deel uitmaakt van je geregistreerde weddenschap gelden de volgende toegepaste regels en reglement van de trio.

Indien u gespeeld heeft En... Wint u
trio : 1 niet-vertrekker tussen de 3 aangeduide paarden ... uw 2 andere paarden eindigen in de eerste 2 aan de aankomst De opbrengst trio1NP
trio ordre : 1 niet-vertrekker tussen de 3 aangeduide paarden ... uw 2 andere paarden eindigen in de eerste 2 in de juiste volgorde De opbrengst trio ordre 1-NP
trio / trio ordre : 2 niet-vertrekkers tussen de 3 aangeduide paarden uw ander paard wint de ren De opbrengst trio ordre / trio ordre 2NP
3 niet-vertrekkers Terugbetaling

trio ordre international - Als ten minste 1 paard van de 3 aangewezen een niet-vertrekker is, wordt uw weddenschap terugbetaald.

Beperkt veld Volledige veld
Indien het basispaard een niet-vertrekker is Terugbetaling Terugbetaling
Indien de 2 basispaarden niet-vertrekkers zijn Terugbetaling Terugbetaling

Reservepaard.

U hebt de mogelijkheid, optioneel en gratis, een Reservepaard aan te duiden dat uw weddenschap kan vervolledigen in geval van een niet-vertrekker. Het reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie.

Wat betreft de unitaire weddenschappen en en de weddenschappen aangegaan in de gecombineerde formule: het Reservepaard moet een ander zijn dan de paarden in uw selectie en is van toepassing op elke unitaire weddenschap die een niet-vertrekker bevat.

Het Reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de unitaire weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie).

Wat betreft de aangegane weddenschappen in de formule 'Het Volledige Veld' of 'Beperkt Veld': het Reservepaard kan gekozen worden uit de reeds geassocieerde paarden of erbuiten en is dan eveneens van toepassing indien de niet-vertrekker zich in de basis bevindt of dat de niet-vertrekker deel uitmaakt van een van de geassocieerde paarden.

Aan te duiden paarden :
4
Basisinzet :
1 €
Beschikbaarheid :
5 tot 9 deelnemers
Record winst 2018:
24754,10 €

Bij Super 4, georganiseerd op rennen van 5 tot 9 deelnemers, dient u de eerste 4 paarden te voorspellen aan de aankomst, in de juiste (volg)orde. Er is slechts 1 manier van winnen mogelijk.

De basisinzet is 1 €, met de mogelijkheid Flexi te spelen aan 50% voor bepaalde wedformules.

Pariez spOt kiest in uw plaats, de 4 paarden van uw weddenschap.

Combineer tot een maximum van 8 paarden.

U duidt een of meerdere paarden aan, en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Bijvoorbeeld; u speelt een Super 4 van 8 paarden), et Pariez spOt kiest deze (paarden) in uw plaats.

Mix.

U duidt een of meerdere paarden aan en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Voorbeeld: u speelt een Super 4, en u speelt de paarden 7 en 5. Pariez spOt kiest dan de 2 andere paarden om uw weddenschap compleet te maken..

Gemixte combinatie tot een maximum van 8 paarden.

U kan deze formules verder uitbreiden: voorbeeld; u speelt een Super 4 van 8 paarden waarvan u er zelf 5 aanduidt en waarbij, Pariez spOt de andere 3 paarden kiest om uw selectie/weddenschap te vervolledigen.

Belangrijk : de weddenschappen Pariez SpOt gecombineerd of Mix kunnen voor 50% geëngageerd worden als Flexi.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker bevestigd worden conform het reglement van de paardenrennen, van toepassing op de desbetreffende rennen.

Indien de niet-vertrekker deel uitmaakt van je geregistreerde weddenschap gelden de volgende toegepaste regels en reglement van de Super 4.

Indien u gespeeld heeft En... Wint u
1 niet-vertrekker tussen de 4 aangeduide paarden ... Uw 3 andere paarden eindigen in de eerste 3 aan de aankomst, in de juiste volgorde De opbrengst Super 41NP
2 niet-vertrekkers tussen de 4 aangeduide paarden ... Uw 2 andere paarden eindigen in de eerste 2 aan de aankomst, in de juiste volgorde De opbrengst Super 4 2NP
3 of 4 niet-vertrekkers Terugbetaling

Reservepaard.

U hebt de mogelijkheid, optioneel en gratis, een Reservepaard aan te duiden dat uw weddenschap kan vervolledigen in geval van een niet-vertrekker. Het reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie.

Wat betreft de unitaire weddenschappen en en de weddenschappen aangegaan in de gecombineerde formule: het Reservepaard moet een ander zijn dan de paarden in uw selectie en is van toepassing op elke unitaire weddenschap die een niet-vertrekker bevat.

Het Reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de unitaire weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie).

Wat betreft de aangegane weddenschappen in de formule 'Het Volledige Veld' of 'Beperkt Veld': het Reservepaard kan gekozen worden uit de reeds geassocieerde paarden of erbuiten en is dan eveneens van toepassing indien de niet-vertrekker zich in de basis bevindt of dat de niet-vertrekker deel uitmaakt van een van de geassocieerde paarden.

Aan te duiden paarden :
2
Basisinzet :
0,5 €
Beschikbaarheid :
Rennen met minstens 10 deelnemers
Record winst 2018:
716,40 €

De 2sur4 weddenschap houdt in dat u 2 paarden in eenzelfde ren dient aan te duiden die in de eerste 4 moeten eindigen, ongeacht de volgorde van aankomst. Uw weddenschap is dus winnend indien de door u gespeelde 2 paarden in de eerste 4 eindigen aan de aankomst van de desbetreffende ren.

De 2sur4 wordt aangeboden op alle rennen met tenminste 10 deelnemers.

U kan eveneens spelen op de aangeboden weddenschap 2sur4 jackpot

Goed om te weten :
- De 2sur4 is ook beschikbaar in de report

Pariez spOt kiest in uw plaats alle paarden die uw weddenschap samenstellen. Bijvoorbeeld; 2 paarden voor een 2sur4 weddenschap.

Combineer tot een maximum van 8 paarden.

U duidt een of meerdere paarden aan, en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Bijvoorbeeld; u speelt een 2sur van 6 paarden), en Pariez spOt kiest deze paarden in uw plaats.

Mix.

U duidt een of meerdere paarden aan en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Voorbeeld: u speelt een 2sur, en u speelt de paarden 7 en 14. Pariez spOt kiest dan de 4 andere paarden om de selectie van 6 paarden compleet te maken.

Gemixte combinatie tot een maximum van 8 paarden.

U kan deze formules verder uitbreiden: voorbeeld; u speelt een 2sur van 8 paarden waarvan u er zelf 5 aanduidt en waarbij, Pariez spOt de andere 3 paarden kiest om uw selectie/weddenschap te vervolledigen.

Belangrijk : de weddenschappen Pariez SpOt gecombineerd of Mix kunnen voor 50% en 25% geëngageerd worden als Flexi.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker bevestigd worden conform het reglement van de paardenrennen, van toepassing op de desbetreffende rennen.

Indien de niet-vertrekker deel uitmaakt van je geregistreerde weddenschap gelden de volgende toegepaste regels en reglement van de 2sur4.

Indien u gespeeld heeft En... Wint u
1 niet-vertrekker tussen de 2 aangeduide paarden ... uw ander paard plaatst zich in de eerste 4 aan de aankomst De opbrengst 2sur41NP
2 niet-vertrekkers tussen de 2 aangeduide paarden Terugbetaling
Beperkt veld Volledige veld
Indien het basispaard een niet-vertrekker is Terugbetaling Terugbetaling

Reservepaard.

U hebt de mogelijkheid, optioneel en gratis, een Reservepaard aan te duiden dat uw weddenschap kan vervolledigen in geval van een niet-vertrekker. Het reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie).

Wat betreft de unitaire weddenschappen en de weddenschappen aangegaan in de gecombineerde formule: het Reservepaard moet een ander zijn dan de paarden in uw selectie en is van toepassing op elke unitaire weddenschap die een niet-vertrekker bevat.

Het Reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de unitaire weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie).

Wat betreft de aangegane weddenschappen in de formule 'Het Volledige Veld' of 'Beperkt Veld': het Reservepaard kan gekozen worden uit de reeds geassocieerde paarden of erbuiten en is dan eveneens van toepassing indien de niet-vertrekker zich in de basis bevindt of dat de niet-vertrekker deel uitmaakt van een van de geassocieerde paarden.

Aan te duiden paarden :
Tussen 4 en 6
Basisinzet :
0,5 €
Beschikbaarheid :
Rennen van 10 tot 13 deelnemers

De mini multi houdt in dat u 4, 5 of 6 paarden moet aanduiden/kiezen uit het totaal aantal ingeschreven paarden in eenzelfde ren..

Wat ook het aantal paarden is dat u aangeduid hebt in uw unitaire weddenschap, de basisinzet van de weddenschap bedraagt 0,5€.

De weddenschap is winnend indien de gekozen paarden de eerste 4 plaatsen aan de aankomst bezetten, ongeacht de volgorde van deze aankomst.

De mini multi weddenschap wordt meerdere keren per dag aangeboden in rennen met 10 tot 13 deelnemers.

Bij de mini multi kiest Pariez spOt (automatisch) in uw plaats de paarden.

Combineer tot een maximum van 8 paarden.

U duidt een of meerdere paarden aan, en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Bijvoorbeeld; u speelt een mini multi 4 van 8 paarden), en Pariez spOt kiest deze paarden in uw plaats.

Mix.

U duidt een of meerdere paarden aan en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Voorbeeld: u speelt een mini multi 4, en u speelt de paarden 7 en 14. Pariez spOt kiest dan de 2 andere paarden om uw weddenschap compleet te maken..

Gemixte combinatie tot een maximum van 8 paarden.

U kan deze formules verder uitbreiden: voorbeeld; u speelt een mini multi 4 combinatie van 8 paarden waarvan u er zelf 5 aanduidt en waarbij, Pariez spOt de andere 3 paarden kiest om uw selectie/weddenschap te vervolledigen.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker bevestigd worden conform het reglement van de paardenrennen, van toepassing op de desbetreffende rennen.

Indien de niet-vertrekker deel uitmaakt van je geregistreerde weddenschap gelden de volgende toegepaste regels en reglement van de mini multi.

Indien u gespeeld heeft En... Wint u
1 mini multi 6 1 niet-vertrekker
2 niet-vertrekkers
3 niet-vertrekkers of meer
Omgevormd tot een mini multi 5
Omgevormd tot een mini multi 4
Terugbetaald
1 mini multi 5 1 niet-vertrekker
2 niet-vertrekkers of meer
Omgevormd tot een mini multi 4
Terugbetaald
1 mini multi van 4 1 niet-vertrekker of meer Terugbetaald

Reservepaard.

Het reservepaard wordt niet aangeboden bij de mini multi weddenschap rekening gehouden met de beschikbare reglementen van kracht betreffende het type van weddenschap in geval van een niet-vertrekker.

Aan te duiden paarden :
Tussen 4 en 7
Basisinzet :
0,5 €
Beschikbaarheid :
Rennen met minstens 14 deelnemers

De mini multi houdt in dat u 4, 5, 6 of 7 paarden moet aanduiden uit het totaal aantal ingeschreven paarden in eenzelfde ren.

Wat ook het aantal paarden is dat u aangeduid hebt in uw unitaire weddenschap, de basisinzet van de weddenschap bedraagt 0,5 €.

De weddenschap is winnend indien de gekozen paarden de eerste 4 plaatsen aan de aankomst bezetten, ongeacht de volgorde van deze aankomst.

De mini multi wordt meerdere keren per dag aangeboden in rennen met 14 of meer paarden.

Bij de mini multi kiest Pariez spOt (automatisch) in uw plaats de paarden

Combineer tot een maximum van 8 paarden.

U duidt een of meerdere paarden aan, en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Bijvoorbeeld; u speelt een multi 4 van 8 paarden), et Pariez spOt kiest deze paarden in uw plaats.

Mix.

U duidt een of meerdere paarden aan en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Voorbeeld: u speelt een multi 4, en u speelt de paarden 7 en 14. Pariez spOt kiest dan de 2 andere paarden om uw weddenschap compleet te maken.

Gemixte combinatie tot een maximum van 8 paarden.

U kan deze formules verder uitbreiden: voorbeeld; u speelt een multi combinatie van 8 paarden waarvan u er zelf 5 aanduidt en waarbij, Pariez spOt de andere 3 paarden kiest om uw selectie/weddenschap te vervolledigen.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker bevestigd worden conform het reglement van de paardenrennen, van toepassing op de desbetreffende rennen.

Indien de niet-vertrekker deel uitmaakt van je geregistreerde weddenschap gelden de volgende toegepaste regels en reglement van de multi.

Indien u gespeeld heeft En... Wint u
1 multi 7 1 niet-vertrekker
2 niet-vertrekkers
3 niet-vertrekkers
4 niet-vertrekkers of meer
Omgevormd tot een multi 6
Omgevormd tot een multi 5
Omgevormd tot een multi 4
Terugbetaald
1 multi 6 1 niet-vertrekker
2 niet-vertrekkers
3 niet-vertrekkers of meer
Omgevormd tot een multi 5
Omgevormd tot een multi 4
Terugbetaald
1 multi 5 1 niet-vertrekker
2 niet-vertrekkers of meer
Omgevormd tot een multi 4
Terugbetaald
1 multi 4 1 niet-vertrekker of meer Terugbetaald

Reservepaard.

Het reservepaard wordt niet aangeboden bij de multi weddenschap rekening gehouden met de beschikbare reglementen van kracht betreffende het type van weddenschap in geval van een niet-vertrekker.

Aan te duiden paarden :
5
Basisinzet :
1 €
Beschikbaarheid :
2x per dag
Record winst 2018:
46937,60 €

Voor de tick5 moet u 5 paarden aanduiden in eenzelfde ren, zonder de volgorde aan de aankomst te preciseren.

Als uw 5 paarden in de eerste 5 eindigen wint u de opbrengst tick5.

De tick5 wordt elke dag aangeboden (2 keer per dag).

U vindt U wint de opbrengst
De eerste 5 paarden aan de aankomst te voorspellen, ongeacht de volgorde van aankomst tick5

Pariez spOt kiest voor u automatisch de 5 paarden van uw weddenschap.

Combineer tot een maximum van 8 paarden.

U duidt een of meerdere paarden aan, en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Bijvoorbeeld; u speelt een tick5 van 8 paarden), en Pariez spOt selecteert deze paarden in uw plaats.

Mix.

U duidt een of meerdere paarden aan en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Voorbeeld: u speelt een tick5 en u speelt de paarden 7 en 14. Pariez spOt de andere 3 paarden kiest om uw selectie/weddenschap te vervolledigen.

Gemixte combinatie tot een maximum van 8 paarden.

U kan deze formules verder uitbreiden: voorbeeld; u speelt een tick5 van 8 paarden waarvan u er zelf 3 aanduidt en waarbij, Pariez spOt kiest de andere 3 paarden.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker bevestigd worden conform het reglement van de paardenrennen, van toepassing op de desbetreffende rennen.

Indien de niet-vertrekker deel uitmaakt van je geregistreerde weddenschap gelden de volgende toegepaste regels en reglement van de tick5.

Indien u gespeeld heeft En ... Wint u
1 niet-vertrekker tussen de 5 aangeduide paarden ...uw 4 andere paarden eindigen in de eerste 4 van de aankomst De opbrengst tick5 1NP
2 niet-vertrekkers tussen de 5 aangeduide paarden Terugbetaling

De formules Het Veld

Indien in zijn totaliteit de basissen (met de formule Veld Beperkt of volledige) niet-vertrekkers zijn, wordt de weddenschap terugbetaald.

Reservepaard.

U hebt de mogelijkheid, optioneel en gratis, een Reservepaard aan te duiden dat uw weddenschap kan vervolledigen in geval van een niet-vertrekker. Het reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie.

Wat betreft de unitaire weddenschappen en en de weddenschappen aangegaan in de gecombineerde formule: het Reservepaard moet een ander zijn dan de paarden in uw selectie en is van toepassing op elke unitaire weddenschap die een niet-vertrekker bevat.

Het Reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de unitaire weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie).

Wat betreft de aangegane weddenschappen in de formule 'Het Volledige Veld' of 'Beperkt Veld': het Reservepaard kan gekozen worden uit de reeds geassocieerde paarden of erbuiten en is dan eveneens van toepassing indien de niet-vertrekker zich in de basis bevindt of dat de niet-vertrekker deel uitmaakt van een van de geassocieerde paarden.

Aan te duiden paarden :
3
Basisinzet :
0,5 €
Beschikbaarheid :
1x per dag
Record winst 2018:
12121,80 €

De tiercé wordt 1 keer per dag aangeboden.

U moet 3 paarden aanduiden in eenzelfde ren die aan de aankomst zullen zijn van de ren; dit in de juste volgorde.

- Indien uw 3 aangeduide paarden in de eerste 3 van de ren eindigen in de volgorde zoals u ze gespeeld hebt, wint u de opbrengst 'Tiercé in orde'.
- Indien uw 3 aangeduide paarden in de eerste 3 van de ren eindigen maar niet in de volgorde zoals u ze gespeeld hebt, wint u de opbrengst 'Tiercé in wanorde'.

U vindt U wint de opbrengst
De eerste 3 paarden in de juiste volgorde Orde
De eerste 3 paarden in wanorde Wanorde

Pariez spOt kiest automatisch voor u de 3 paarden voor uw weddenschap.

Combineer tot een maximum van 8 paarden.

U duidt een of meerdere paarden aan, en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Bijvoorbeeld; u speelt een tiercé van 8 paarden), en Pariez spOt kiest deze paarden in uw plaats.

Mix.

U duidt een of meerdere paarden aan en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Voorbeeld: u speelt een tiercé en u speelt het paard nummer 7. Pariez spOt kiest dan de 2 andere paarden om uw weddenschap compleet te maken.

Gemixte combinatie tot een maximum van 8 paarden.

U kan deze formules verder uitbreiden: voorbeeld; u speelt een tiercé combinatie van 7 paarden waarvan u er zelf 2 aanduidt en waarbij, Pariez spOt de andere 5 paarden kiest om uw selectie/weddenschap te vervolledigen.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker bevestigd worden conform het reglement van de paardenrennen, van toepassing op de desbetreffende rennen.

Indien de niet-vertrekker deel uitmaakt van je geregistreerde weddenschap gelden de volgende toegepaste regels en reglement van de tiercé.

Indien u gespeeld heeft En... Wint u
1 niet-vertrekker tussen de 3 aangeduide paarden ...uw 2 andere paarden eindigen in de eerste 2 aan de aankomst Opbrengst tiercé 1NP
2 niet-vertrekkers tussen de 3 aangeduide paarden ... uw ander paard wint de ren Opbrengst tiercé 2NP
2 niet-vertrekkers tussen de 3 aangeduide paarden Terugbetaald

Reservepaard.

U hebt de mogelijkheid, optioneel en gratis, een Reservepaard aan te duiden dat uw weddenschap kan vervolledigen in geval van een niet-vertrekker. Het reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie.

Wat betreft de unitaire weddenschappen en en de weddenschappen aangegaan in de gecombineerde formule: het Reservepaard moet een ander zijn dan de paarden in uw selectie en is van toepassing op elke unitaire weddenschap die een niet-vertrekker bevat.

Het Reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de unitaire weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie).

Wat betreft de aangegane weddenschappen in de formule 'Het Volledige Veld' of 'Beperkt Veld': het Reservepaard kan gekozen worden uit de reeds geassocieerde paarden of erbuiten en is dan eveneens van toepassing indien de niet-vertrekker zich in de basis bevindt of dat de niet-vertrekker deel uitmaakt van een van de geassocieerde paarden.

Aan te duiden paarden :
4
Basisinzet :
0,5 €
Beschikbaarheid :
1x per dag
Record winst 2018:
81447,47 €

Voor de quarté+ moet u 4 paarden aanduiden in eenzelfde ren, en dit in de juiste volgorde aan de aankomst.

- Indien uw 4 paarden in de eerste 4 eindigen wint u de juiste volgorde aan de aankomst ; u wint dan de opbrengst "Quarté+ in orde".
- Indien uw 4 aangeduide paarden in de eerste 4 van de ren eindigen maar niet in de volgorde zoals u ze gespeeld heeft, wint u de opbrengst "Quarté+ in wanorde".
- Indien slechts de eerste 3 paarden aan de aankomst zijn (van de 4 die u geselecteerd heeft), ongeacht de orde van deze paarden gespeeld op uw ticket, wint u de opbrengst "Bonus" van de Quarté+.

De quarté+ wordt alle dagen aangeboden.

U vindt U wint de opbrengst
De eerste 4 paarden in de juiste volgorde Orde
De eerste 4 paarden in de wanorde Wanorde
De eerste 3 paarden, ongeacht de orde Bonus 3

Pariez spOt skiest voor u automatisch de 4 paarden voor uw weddenschap.

Combineer tot een maximum van 8 paarden.

U duidt een of meerdere paarden aan, en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Bijvoorbeeld; u speelt een quarté+ van 8 paarden), en Pariez spOt selecteert deze paarden in uw plaats.

Mix.

U duidt een of meerdere paarden aan en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Voorbeeld: u speelt een quarté+ en u speelt de paarden 7 en 14. Pariez spOt kiest dan de 2 andere paarden om uw weddenschap compleet te maken..

Gemixte combinatie tot een maximum van 8 paarden.

U kan deze formules verder uitbreiden: voorbeeld; u speelt een quarté+ combinatie van 8 paarden waarvan u er zelf 5 aanduidt en waarbij, Pariez spOt de andere 3 paarden kiest om uw selectie/weddenschap te vervolledigen.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker bevestigd worden conform het reglement van de paardenrennen, van toepassing op de desbetreffende rennen.

Indien de niet-vertrekker deel uitmaakt van je geregistreerde weddenschap gelden de volgende toegepaste regels en reglement van de quarté+.

Indien u gespeeld heeft En... Wint u
1 niet-vertrekker tussen de 4 aangeduide paarden ...uw 3 andere paarden eindigen in de eerste 3 van de aankomst, ongeacht de volgorde 2 opbrengsten bonus
2 niet-vertrekkers tussen de 4 aangeduide paarden Terugbetaling
Beperkt veld Volledige veld
Indien het basispaard een niet-vertrekker is Terugbetaling Terugbetaling
Indien 2 of 3 basispaarden niet-vertrekkers zijn Terugbetaling Terugbetaling

Reservepaard.

U hebt de mogelijkheid, optioneel en gratis, een Reservepaard aan te duiden dat uw weddenschap kan vervolledigen in geval van een niet-vertrekker. Het reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie.

Wat betreft de unitaire weddenschappen en en de weddenschappen aangegaan in de gecombineerde formule: het Reservepaard moet een ander zijn dan de paarden in uw selectie en is van toepassing op elke unitaire weddenschap die een niet-vertrekker bevat.

Het Reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de unitaire weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie).

Wat betreft de aangegane weddenschappen in de formule 'Het Volledige Veld' of 'Beperkt Veld': het Reservepaard kan gekozen worden uit de reeds geassocieerde paarden of erbuiten en is dan eveneens van toepassing indien de niet-vertrekker zich in de basis bevindt of dat de niet-vertrekker deel uitmaakt van een van de geassocieerde paarden.

Aan te duiden paarden :
5
Basisinzet :
0,5 €
Beschikbaarheid :
1x per dag
Speelpot : 500 000€ minimum op zondag*

Découvrez le quinté en vidéo :

Voor de quinté moet u 5 paarden aanduiden in eenzelfde ren, in de juiste volgorde aan de aankomst.

4 manieren om te winnen :

U vindt U wint de opbrengst
De eerste 5 paarden in de juiste volgorde Orde
De eerste 5 paarden in wanorde Wanorde
De eerste 4 paarden, ongeacht de volgorde Bonus 4
De eerste 3 paarden, ongeacht de volgorde Bonus 3

Pariez spOt kiest voor u automatisch de 5 paarden voor uw weddenschap.

Combineer tot een maximum van 8 paarden.

U duidt een of meerdere paarden aan, en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Bijvoorbeeld; u speelt een quinté van 8 paarden), en Pariez spOt selecteert deze paarden in uw plaats.

Mix.

U duidt een of meerdere paarden aan en Pariez spOt vervolledigt uw selectie. Voorbeeld: u speelt een quinté en u speelt de paarden 7 en 14. Pariez spOt de andere 3 paarden kiest om uw selectie/weddenschap te vervolledigen.

Gemixte combinatie tot een maximum van 8 paarden.

U kan deze formules verder uitbreiden: voorbeeld; u speelt een quinté combinatie van 8 paarden waarvan u er zelf 5 aanduidt en waarbij, Pariez spOt de andere 3 paarden kiest om uw selectie/weddenschap te vervolledigen.

Niet-vertrekker.

Een paard kan als niet-vertrekker bevestigd worden conform het reglement van de paardenrennen, van toepassing op de desbetreffende rennen.

Indien de niet-vertrekker deel uitmaakt van je geregistreerde weddenschap gelden de volgende toegepaste regels en reglement van de quinté.

Met 1 niet-vertrekker in uw unitaire weddenschap (1) U wint (2)
Indien uw 4 overige paarden in de eerste 4 eindigen, in de juiste volgorde De opbrengst quarté+ orde
Indien uw 4 overige paarden in de eerste 4 eindigen, in wanorde De opbrengst quarté+ wanorde
Indien 3 van uw overige 4 paarden in de eerste 3 eindigen De opbrengst bonus van quarté+

De unitaire quinté weddenschappen (logo) die 2 of meer niet-vertrekkers bevatten (1) worden terugbetaald.
(1) Na eventuele toepassing van het Reservepaard..
(2) Winst in verhouding tot uw inzet op de quinté die winnend is.

De spelformules

Wat betreft de wedformules gecombineerd of Veld; deze regel wordt enkel toegepast voor unitaire weddenschappen die 1 of meerdere niet-vertrekkers omvat.

In de formule 'Het Veld' wordt de weddenschap terugbetaald indien het totaal van de basissen (met de wedformule Veld beperkt of volledige) is samengesteld uit niet-vertrekkende paarden.

Reservepaard.

U hebt de mogelijkheid, optioneel en gratis, een Reservepaard aan te duiden dat uw weddenschap kan vervolledigen in geval van een niet-vertrekker. Het reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie.

Wat betreft de unitaire weddenschappen en en de weddenschappen aangegaan in de gecombineerde formule: het Reservepaard moet een ander zijn dan de paarden in uw selectie en is van toepassing op elke unitaire weddenschap die een niet-vertrekker bevat.

Het Reservepaard vervangt de niet-vertrekker en vervolledigt de unitaire weddenschap door zich achteraan de weddenschap aan te sluiten (als laatste paard van uw selectie).

Wat betreft de aangegane weddenschappen in de formule 'Het Volledige Veld' of 'Beperkt Veld': het Reservepaard kan gekozen worden uit de reeds geassocieerde paarden of erbuiten en is dan eveneens van toepassing indien de niet-vertrekker zich in de basis bevindt of dat de niet-vertrekker deel uitmaakt van een van de geassocieerde paarden.

Voorbeeld :
U speelt een quinté met Beperkt Veld: 1-2-3-4-X/5,6,7,8 met het paard nummer 9 als Reservepaard.
Het paard nummer 5 wordt niet-vertrekker verklaard.
Aankomst : 1 2 3 4 9
Uw weddenschap wordt:
1-2-3-4-9 -> Quinté+ Orde
1-2-3-4-6 -> Bonus 4
1-2-3-4-7 -> Bonus 4
1-2-3-4-8 -> Bonus 4

U wint de quinté in orde en u wint 3 keer de Bonus 4. In feite hebt u een niet-vertrekker tussen de geassocieerde paarden staan die deel uitmaakt van uw weddenchap. Het reservepaard nummer 9 vervolledigt op deze manier uw weddenschap.

De report is een opeenvolging van weddenschappen (simple gagnant, simple placé, couplé gagnant, couplé placé en 2sur4) op verschillende rennen (elkaar opvolgend of willekeurig) van eenzelfde meeting.

Voor elke ren duidt u een enkele selectie van paarden aan. Dezelfde selectie kan gespeeld worden als simple gagnant, simple placé, couplé gagnant, couplé placé en 2sur4. Het is tevens mogelijk deze weddenschap te spelen als een gecombineerde formule.

Met de weddenschap 'overdracht' stelt u zelf uw weddenschap(pen) samen op verschillende rennen (opeenvolgend of willekeurig) van eenzelfde meeting: voor elke ren hebt u de keuze uit de simple (Winnend en/of Geplaatst) en/of couplé (Winnend en/of Geplaatst) en/of 2sur4.

Het 'sneeuwbaleffect' staat u toe om het geheel of een deel van het geheel (1/4de, 1/2de, 3/4de of 4/4de dus alles, dit is de keuze van de wedder) van de verworven winsten uit zijn weddenschap van de 1ste gekozen ren over te dragen naar 1 of meerdere weddenschappen in een volgende ren.

Al de niet overgedragen winst.

Voorbeeld :

In de 1ste meeting, in de 3de ren speelt u een couplé gagnant met de paarden nummer 4 en 7.

U wenst uw winsten in zijn geheel over te dragen naar de 4de ren waar u de paarden nummer 9 en 8 speelt in een 2sur4.

U kiest voor een inzet van 5€. De prijs van report is dus 5€ (1 combinatie couplé gagnant in de 3de ren overgedragen naar 1 combinatie 2sur4 in de 4de ren x 5€)

Aankomst van de 3de ren: 7-4, de opbrengst van het couplé gagnant bedraagt 40 € voor een inzet van 1 €

In dit geval wordt 200 € (5 € X 40 €) overgedragen naar de volgende ren.

Aankomst van de 4de ren: 8-3-9-1; de opbrengst van de 2sur4 bedraagt 3 € voor 1€. Dus in totaal wordt er 600 € gewonnen (de overgedragen winst van 200 € vermenigvuldigt met 3 €)

Met deze report van 2 rennen wint u dus 600 € voor een initiële inzet van 5€.